Header Ads

Jadwal Imsakiyah daerah Indramayu 2019


Pakde: Lek, wis duwe jadwal imsakiyah durung?
Paklek: Durung De. Ning aku duwe Jadwal Shalat Ramadhan

Pakde: Lha ya kui maksudku. Ngono we ndadak dibeda2ke.
Paklek: Nggih De, Pancen beda jee…

Pakde: Kan pada wae. Maksude piye?
Paklek: Puasa iku apa De?

Pakde: Pasa iku ya ora mangan ora ngombe lan ora hubungan bebojoan seka terbit fajar nganti angslupe srengenge.
Paklek: Nah gene bener De.

Pakde: Piye meneh maksudmu?
Paklek: Terbit fajar iku Subuh apa Imsak De?

Pakde: Yo jelas subuh.
Paklek: Lah niku. Artine pasa iku mulai subuh nganti maghrib ta? Ora mulai seka imsak. Imsak kui nak ming kanggo siap-siap.

Pakde: Ehh… ho’oh ya? Lagi sadar aku.
Paklek: Nah saiki ben dho terbiasa nganggo ukara sing bener lan pas, Jadwal Imsak mulai diganti judule Jadwal Shalat Ramadhan.
Bahasa judul kerep marakke anggepan sing kurang pas. Makane saiki dipaske.

Pakde: Wo iyo Lek. Bener koe. Kudu disebarluaske iki…
Paklek: Bener De, dimasyarakatke. Ben dho ora kleru penampa meneh.

Pakde: Lha endi ki Jadwal Sholatmu? Mah lali ta?
Paklek: Njupuk ng kene wae pakde, aku yo ming ngopy seko kene kok…

DOWNLOAD JADWAL SHALAT RAMADHAN 1440 H

No comments